VENTILISANE FASADE Štampaj

foto1.jpgEfikasna termička izolacija

Ventilisana fasada osigurava gradjevini visoki stambeni komfort zahvaljujući prirodnoj ventilacionoj komori koja se nalazi izmedju strukture zida i obloge. Zbog termičkih razlika stvara se prirodno penjajuće kretanje vazduha koje poboljšava termičku izolaciju gradjevine. Tokom leta,naročito, garantuje efikasno i prirodno uklanjanje topline akumulisane u fasadi sunčevim grejanjem.

EGzeKutivna tehnologija

Presvlačenje tegolom Prestige Compact realizovano je sa Plywood-om širine 12,5 mm, fiksirane  na vertikalnim listićima drveta od 4x5 cm sa medjudaščicom od 61 cm. Listići su fiksirani na fasadu od armiranog cementa. Fasada je visoka 65 m.

shema.gif

 

 

 

Pretraga
Tegola galerija

All Rights Reserved | Copyright © 2013 | www.tegomont.net