PREDNOSTI TEGOLA CANADESE


ZAŠTO UPOTREBLJAVATI TEGOLU CANADESE

Tegola Canadese je univerzalan proizvod koji se može upotrebiti u svim situacijama, a uvek garantujući tehničke usluge visokog nivoa
.
 vasta_gamma1.gif
VELIKI IZBOR OBLIKA I BOJA

11 modela i 58 nijansi, izmedju kojih se može odabrati krovni pokrivač zahtevan projektom.
climi2.gif
PROIZVOD ZA SVA KLIMATSKA PODRUČJA 

• Postojan na hladnoći (test na -70°C). 
• Postojan na vrućini (test na +90°C). 
• Postojan na vetru.
• Izdržava udarce grada - tuče.
• Postojan na vazdušno zagrevanje.
• Postojan na iznenadne termičke promene.
• Postojan na jakim kišama.
forme_tetti3.jpg
SA USPEHOM SE UPOTREBLJAVA ZA POKRIVANJE SVIH OBLIKA KROVA 

Svaki projekat krova može biti realizovan sa potpunom jednostavnošću, lakoćom i uz garanciju.
graniglia4.jpg
POSTOJANOST BOJE I NAKON DUGO VREMENA 

Kamen bazalt, od kog je sačinjen granulat, ne upija vodu pa se time sprečava njegovo propadanje. Nijansiranje se odvija procesom keramizovanja na temperaturi višoj od 650°C. Neorganski pigmenti koji se upotrebljavaju prilikom farbanja otporni su na UV zrake i na visoke temperature.
peso4-5.gif
LAGAN KROVNI POKRIVAČ

Težine uspoređene sa različitim vrstama krovnog pokrivača.
• Smanjenje preseka nosive konstrukcije.
• Manja ukupna težina ekvivalentna je manjem teretu, pa time i većoj sigurnosti.  
manutenzione6.gif
NIJE POTREBNO ODRŽAVANJE KROVA 

• Po krovu Tegole Canadese se može hodati.
• Lako se kontroliše.
• Krov nije klizav. 
• Krov je otporan na atmosferske agense. 
assenza_pezzi7.jpg
NISU POTREBNI POSEBNI ELEMENTI 

• Na sastavima krovnih površina  
• Na promenama nagiba  
• Na završecima krovnih površina  
• Na vrhovima
pendenza3-8.gif
UPOTREBLJIVA U ŠIROKOM OPSEGU UGLOVA KROVNIH POVRŠINA 

Poređenje izmedju nagiba različitih sistema pokrivanja krova.
tetti9.gif
OSTALE PREDNOSTI

U ODNOSU NA KROVOVE POKRIVENIH BITUMENSKIM MEMBRANAMA                                                                                            •Pokrivanje Tegolom Canadese je pokrivanje malim elementima koji lako kompenzuju "rad" podloge.
• Sistem diskontinuiteta krova omogućuje isparavanje vlage iz krova.

U ODNOSU NA METALNE KROVOVE
• Utišava zvukove u slučaju kiše ili vetra.
• Ne stvara kondenzaciju.
• Nije podložan koroziji.
imballo-10.jpg
PRAKTIČNO PAKOVANJE

• Jedna paleta sadrži 159 m2 krovnog pokrivača.
• Nema opasnosti od oštećenja prilikom transporta.
• Jednostavnost transporta i uskladištenja.
• Jednostavno dizanje na krov.