TEHNIČKI USLOVI ZA MONTAŽU ŠtampajPodloga za montažu TEGOLE CANADESE može biti olakšan beton ili običan beton, ali su najpodesnije sledeće podloge:

Vlagootporne fenolne ploče (vlagootporni šper) debljine 15-20 mm za raspon rogova do 90 cm u zavisnosti od nagiba.

Drveni pod od prosušenih dasaka (vlažnosti od 18%). Debljina daske ne sme biti manja od 22 mm, niti šira od 12 cm i mora biti ukucana za podložne gredice sa dva eksera po širini. Između dasaka može biti zazor max. 3 mm. Sve daske moraju biti zdrave i iste debljine, odnosno gornja površina mora biti u istoj ravni. Svi oštri spojevi dasaka i krovni grebeni, moraju biti zaobljeni. Razmak podložnih gredica mora biti od 60-80 cm. Vazdušni prostor ispod daščane podloge mora biti 5 cm radi omogućavanja efikasne ventilacije. U slučaju da je nagib krovne ravni ispod 18° , potrebna je posebna hidroizolacija ispod krovnog pokrivača (KONDOR ili IZOTEK 4). Ter papir se ne stavlja ispod tegole i zbog svoje specifičnosti ovi radovi nisu obuhvaćeni ponudom. Limarski radovi moraju biti završeni pre polaganja  TEGOLE CANADESE, a detalji usklađeni sa zahtevom koji nameće ovaj krovni pokrivač. Odgovarajuće detalje za tesarske i limarske radove možete dobiti od naše tehničke službe.

TEGOLA CANADESE se ne sme polagati na nižoj temperaturi od -5°C, po kiši i vetru.

montaza.jpg

 

 

 

Pretraga
Tegola galerija
Simulacija pokrivanja

Vaš KROV

Ekspimentišite sa tipovima i bojama Tegole Canadese. Isprobajte kako bi Vaša kuća izgledala sa našim krovnim pokrivačem!

 

All Rights Reserved | Copyright © 2013 | www.tegomont.net