KOMPARATIVNA ANALIZA Štampaj

KOMPARATIVNA ANALIZA TERMIČKOG PONAŠANJA KROVOVA

Ventilisani krov je najnaprednija tehnika konstrukcije krovova sa termičkom izolacijom. Termičke prednosti koje daje jako su evidentni po rezultatima testova kojima su podvrgnute dve različite tipologije krova - sa strukturom u cementu i sa strukturom u drvetu.

HIPOTETIČNI AMBIJENTALNI USLOVI

temperatura pokrivnog materijala: + 80°C
temperatura vazduha: + 25°C
desetosatno izlaganje sunčevom grejanju ne uzimajući u obzir eventualne termičke disperzije u pod-ambijentu
identični izolojući materijal i ista debljina za sve testove

KROV SA CEMENTNOM STRUKTUROM

TERMIČKI REZULTAT
Temperatura žbuke nakon desetosatnog sunčevog grejanja: + 34,5°C - Kcal absorbovane: 450 po mq krova

TERMIČKI REZULTAT
Temperatura žbuke nakon desetosatnog sunčevog grejanja: + 27,5 °C - Kcal absorbovane: 100 po mq krova

KROV SA DRVENOM STRUKTUROM

TERMIČKI REZULTAT
Temperatura lamperije nakon desetosatnog sunčevog grejanja: + 42,1 °C - Kcal absorbovana: 275 po mq krova

TERMIČKI REZULTAT
Temperatura lamperije nakon desetosatnog sunčevog grejanja: + 31.2°C - Kcal absorbovane: 100 po mq krova

 

 

Pretraga
Tegola galerija

All Rights Reserved | Copyright © 2013 | www.tegomont.net