VENTILISANE FASADE

foto1.jpgEfikasna termička izolacija

Ventilisana fasada osigurava gradjevini visoki stambeni komfort zahvaljujući prirodnoj ventilacionoj komori koja se nalazi izmedju strukture zida i obloge. Zbog termičkih razlika stvara se prirodno penjajuće kretanje vazduha koje poboljšava termičku izolaciju gradjevine. Tokom leta,naročito, garantuje efikasno i prirodno uklanjanje topline akumulisane u fasadi sunčevim grejanjem.

EGzeKutivna tehnologija

Presvlačenje tegolom Prestige Compact realizovano je sa Plywood-om širine 12,5 mm, fiksirane  na vertikalnim listićima drveta od 4x5 cm sa medjudaščicom od 61 cm. Listići su fiksirani na fasadu od armiranog cementa. Fasada je visoka 65 m.

shema.gif