KONTROLA PARE

Energetska ušteda i upotreba izolativnog materijala zahtevaju kontrolu i regulaciju prolaska pare kroz krov. Perfektnom regulacijom procenta vlage u stambenim prostorijama povećava se fiziološko dobrostanje.

NA VENTILISANOM KROVU (hladan krov)

Na ventilisanom krovu neophodno je regulisati, kroz vreme, količinu pare koja izlazi kroz krov kako bi se izbegla kondenzacija na izolirajućem materijalu. Vapobar reguliše prolazak pare iz unutrašnjosti prema vani, dok Diftbar garantuje "disanje". Svi slojevi materijala moraju imati SD u porastu od unutrašnjosti prema vani.

controllo1.jpg

NA NEVENTILISANOM KROVU (vrući krov)

Na "vrućem" krovu nemoguće je propustiti paru kroz krov. Alubar izbegava da para prodre i da se polaže na izolirajućem materijalu gde, pošto ne postoji ventilacija, bi prouzrokovala degradiranje paketa krova. Izolirajući materijal mora biti dimenzioniran do tačke da se rosa nalazi uvek iznad Alubara.

controllo2.jpg