ICEBAR Štampaj

Kritične zone krova su zaštićene od vlage

Icebar je samolepljiva i samoučvršćujuća nepropusna membrana koja se polaže na bilo koju podlogu: cement, drvo, laminat, lim. Sastavljena je od posebnih elastomera koji su medjusobno povezani filmom od  anti-klizajućeg polietilena. Posebno je pogodna za zaštitu od vlage kritičnih delova krova kao što su izbočine, dimnjaci, oluci, prozori i sl. Icebar, proizveden od modifikovanih bitumena sa elastomerima, ima karakteristiku da ostaje nepropusan za vlagu čak i kada je izbušen ekserom prilikom fiskiranja tegole. Upotrebljava se i u slučajevima kada krov ima nizak nagib, ali naročito kada je neophodna vodonepropusna zaštita spoljnog dela u zonama gde ima puno snega.

Tačke polaganja

- Krovovi sa niskim nagibom
- Vodonepropusna zaštita spoljnog dela
- Zaštita izbočina
- Zaštita udubljenja
- Umetci za krovne prozore
- Zaštita oko dimnjaka

icebar.gif

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Visina: 100 cm
Dužina: 25 m
Debljina 1,2 mm
Uzdužni otpor: 80 N/5cm
Poprečni otpor: 60 N/5cm
Uzdužno istezanje: >50%
Poprečno istezanje: >50%


Kritične zone krova perfektno nepropusne

U zonama velikog snega, naročito na neventilisanim krovovima, na izbočinama i preklopima često se formiraju ledene barijere koje uzrokuju povratak vode na krov i kao posledicu infiltraciju. Icebar garantuje nepropusnost ovih površina, čak i kada su izbušene ekserima kojima se fiksira pokrivni materijal.

isobar-nagib.gif

NEPROPUSNOST NA NISKIM NAGIBIMA

Odredjene zone krova (izbočine, garaže) nemaju dovoljan nagib za predvidjeni pokrivni materijal. Icebar, autoadhezivna i autoučvršćujuća membrana, garantuje nepropusnost ovih zona, čak i kada je izbušena ekserima. 

 

 

Pretraga
Tegola galerija
Simulacija pokrivanja

Vaš KROV

Ekspimentišite sa tipovima i bojama Tegole Canadese. Isprobajte kako bi Vaša kuća izgledala sa našim krovnim pokrivačem!

 

All Rights Reserved | Copyright © 2013 | www.tegomont.net